Bouwinfo

Belangrijke plannen en andere bouwinformatie

“Voor Veghels Buiten zijn een aantal plannen en documenten gemaakt, waarin de uitgangspunten en de voorwaarden staan die voor dit unieke woongebied gelden. Met elkaar zorgen deze er voor dat Veghels Buiten ‘ Brabant op z’n best’ wordt.

Er zijn bestemmingsplannen en kwaliteitshandboeken, voor elk deelgebied apart. Je vindt ze hier overzichtelijk bij elkaar, om te lezen of om te downloaden. Ze bevatten belangrijke informatie voor iedereen die in Veghels Buiten wil bouwen.  Lees ook de Bouwwijzer en de Factsheets Bouwrijp en Woonrijp, zodat je weet waar je aan toe bent als je een bouwkavel koopt.
Ook is er een Bouwboek vol met woningontwerpen, om inspiratie op te doen voor je nieuwe huis. En informatie over duurzaam bouwen.

Deelgebied Oude Ontginning
Bestemmingsplan Oude Ontginning, de regels
Bestemmingsplan Oude Ontginning, de toelichting
Bestemmingsplan Oude Ontginning, de bijlagen
Plankaart Oude Ontginning
Kwaliteitshandboek Oude Ontginning
Bouwwijzer Oude Ontginning

Deelgebied Erpseweg Zuid
Kwaliteitshandboek Hoofdplanstructuur
Bestemmingsplan Erpseweg Zuid, regels
Bestemmingsplan Erpseweg Zuid, toelichting
Plankaart Erpseweg Zuid
Kwaliteitshandboek Erpseweg Zuid
Beeldkwaliteit deelplan Kastanjetuin
Beeldkwaliteit deelplan Eetbare Tuin
Beeldkwaliteit deelplan Kloostermuur
Beeldkwaliteit deelplan Voorraadschuur
Bouwwijzer De Kloostertuinen
Bouwwijzer Erfbuurtschappen
Bewonersbrochure De Kloostertuinen
Bewonersfolder Erfbuurtschappen

Algemeen
Overzichtskaart beschikbare bouwkavels
Prijslijst beschikbare bouwkavels
Bouwboek
Factsheet Bouwrijp
Factsheet Woonrijp
Factsheet Duurzaam Bouwen
Duurzaam Bouwen convenant 2013-2016

Vragen?
Heb je vragen of wil je meer weten over de plannen? Neem dan contact op met de gemeente Meierijstad.

Pintrest logo met link naar pintrest.nl