Bouwwijzer

Je hebt belangstelling voor een bouwkavel in deelgebied Oude Ontginning of deelgebied Erpseweg Zuid van Veghels Buiten en wilt je droomhuis bouwen. Dan zijn er een aantal dingen die je moet weten. Zo zijn er bepaalde wetten, regels en andere voorwaarden waaraan je moet voldoen om je huis te mogen en te kunnen bouwen. Wij helpen je daar graag bij.

In een speciale Bouwwijzer hebben we de belangrijkste zaken voor je op een rijtje gezet in een overzichtelijk stappenplan. Per fase vind je een overzicht van de te doorlopen stappen en doorverwijzingen naar meer informatie of contactpersonen die je kunnen helpen bij de aankoop van je kavel, het ontwerp van je woning, de aanvraag van de omgevingsvergunning en de bouw.

Oriëntatiefase: Ik ben geïnteresseerd!

 • Bekijk het actuele aanbod van de gemeentelijke bouwkavels en informatie daarover. Hier zijn ook de kavelpaspoorten te vinden, waarin de belangrijkste stedenbouwkundige voorwaarden staan.
 • Heb je interesse in een bouwkavel, neem dan contact op met het Verkoopteam van Veghels Buiten. Het verkoopteam zal je informeren over de mogelijkheden in het gebied, brochures aanreiken en antwoord geven op al je vragen. Ook begeleiden zij je bij de koop van de bouwkavel.

Voorbereidingsfase: Ik wil gaan bouwen, wat moet ik doen voordat ik kan starten?

 • Je hebt al een bouwkavel op het oog. Dan is het verstandig om daar een optie voor vier maanden voor een bedrag van €500,- op te nemen, voordat je een woningontwerp laat maken. Dit bedrag krijg je terug als je besluit om de bouwkavel te kopen.
 • Je zoekt vervolgens een architect en maakt zelf samen met hem of haar een ontwerp voor je nieuwe huis. Dit ontwerp moet voldoen aan de voorwaarden en eisen uit het geldende bestemmingsplan en het geldende kwaliteitshandboek en het. Je architect kan je hier waarschijnlijk meer over vertellen.
 • Het ontwerp moet je laten beoordelen door het Supervisieteam van Veghels Buiten. Dit Supervisieteam toetst het ontwerp aan het bestemmingsplan en het kwaliteitshandboek.
 • Om te mogen bouwen heb je een omgevingsvergunning nodig. Deze vraag je (na goedkeuring van het plan door supervisie) aan bij de gemeente. Kijk eerst op www.omgevingsloket.nl wat je nodig hebt voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.
 • Wil je iemand van de gemeente spreken over de voorwaarden van de omgevingsvergunning, neem dan contact op met het Verkoopteam Veghels Buiten. Zij kunnen je doorverwijzen naar de juiste contactpersoon.
 • Om al bij het bouwen te beschikken over water en elektriciteit moet je een (tijdelijke) bouwaansluiting aanvragen op www.huisaansluiting.nl. Daarvoor heb je de definitieve adresgegevens nodig, die je samen met de omgevingsvergunning krijgt.
 • Heb je gedacht aan duurzaam bouwen? Duurzaamheid is een belangrijk thema in Veghels Buiten. In de factsheet Duurzaam Bouwen  lees je hier meer over. Meer informatie vind je ook in het Duurzaam Bouwen convenant.

Bouwfase: Ik ga bouwen, wat moet ik weten?

 • Met de gemeente sluit je een koopovereenkomst. De levering en betaling van de grond vindt kort daarna plaats bij de notaris. Daarna ben je officieel eigenaar van de kavel.
 • Je kan pas starten met de bouw van je huis als je eigenaar bent van de kavel én een onherroepelijke omgevingsvergunning hebt.
 • De gemeente zorgt voor een bouwrijp kavel. Wat dat inhoudt lees je in de factsheet Bouwrijp.
 • De startdatum van de bouw moet je doorgeven aan de gemeente, zoals aangegeven in de omgevingsvergunning.
 • Tijdens de bouw mag je een tijdelijke woonunit op je kavel plaatsen. Hiervoor dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd.
 • Het is belangrijk dat jij en je aannemer tijdens de bouwactiviteiten schade aan gemeentelijke of gemeenschappelijke eigendommen voorkomen. Mocht er toch schade zijn, dan moet je dit in overleg met de gemeente (laten) herstellen. Hier kunnen voor jou kosten aan verbonden zijn.
 • Je veiligheid en die van de omgeving is een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente Meierijstad. De arbeidsinspectie bezoekt daarom regelmatig bouwplaatsen en controleert op veiligheid.
 • De activiteiten tijdens de bouw en het bouwverkeer kunnen voor overlast zorgen bij je directe buren en in de verdere omgeving. Probeer zoveel mogelijk rekening met elkaar te houden en overlast te vermijden of te beperken.
 • Je tijdelijke bouwaansluiting (water en elektra) moet na de bouw worden omgezet in een permanente huisaansluiting. Het is raadzaam om deze in de bouwfase al aan te vragen. Hou hierbij rekening met een termijn van een maand.
 • Heb je tijdens de bouw vragen over de bouw, neem dan contact op met de bouwplaatscoördinator van de gemeente Meierijstad, de heer Ton van Beers, bereikbaar via het telefoonnummer van de gemeente, 140413. Je kan ook tijdens kantooruren langs gaan bij de groene keet “Gemeentelijke directie en uitvoering Veghels Buiten” aan de Erpseweg.